Gravesøknader i Lier kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lier kommune

Graving i Lier kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lier.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/141
Entreprenør LIER GRAVING OG TRANSPORT AS
Start 16.08.2021
Slutt 30.09.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Dølasletta 1 -7
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.08.2021
Tittel Dølasletta
Byggherre
Organisasjon: GLITRE ENERGI NETT AS (orgnr.: 981915550)
Kontaktperson: Sisilje Havnes (tlf.: 46195611)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Espen Gausen (tlf.: 90515911)