Gravesøknader i Lier kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lier kommune

Graving i Lier kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lier.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/253 OneCo As-Generelle planer arbeid for Glitre Energi(js) Arbeidstillatelse ONECO SØR AS 09.07.2018 31.12.2020
20/548 Elvebredden Park Lier Gravearbeid Hegsbroveien HERMANSEN MASKIN AS 07.08.2019 01.12.2020
20/6 Generellarbeidsvarslingsplan Lier Kommune Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 01.01.2020 31.12.2021
20/24 Generell Arbeidsvarsling Arbeidstillatelse LIER VEI, VANN OG AVLØP KF 01.01.2020 31.12.2021
20/719 Rehabilitering av Hegsbro Gravearbeid Hegsbroveien EIQON ANLEGG AS 20.04.2020 04.12.2020
20/741 Generell skiltvedtak 2020 Arbeidstillatelse NCC INDUSTRY AS 11.05.2020 31.12.2020
20/742 Kabelgraving Lønneveien/Furuveien Gravearbeid ENTEK AS 13.05.2020 04.12.2020
20/811 Reistadlia Høydebasseng Gravearbeid Åsveien AKTIV VEIDRIFT AS 27.07.2020 31.12.2020
20/853 Stoppenveien 19 Arbeidstillatelse Stoppenveien ISACHSEN ANLEGG AS 14.09.2020 06.09.2021
20/857 VA-arbeider, Oddevalveien Gravearbeid Oddevallveien KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 22.09.2020 15.06.2021
20/874 VA-arbeider, Oddevallveien, trase 5 Gravearbeid Oddevallveien KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 14.10.2020 30.04.2021
20/880 VA-arbeider, Oddevallveien, trase 3 Gravearbeid Oddevallveien KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 19.10.2020 15.06.2021
20/884 1130 Utsikten Myraløkka Gravearbeid Myraveien KJELDAAS AS 26.10.2020 30.06.2021
20/885 Østre Eikenga 38 Arbeidstillatelse Østre Eikenga LUNDBY OG RYGG AS 21.10.2020 01.12.2020
20/886 Kjennerudveien Gravearbeid Kjennerudveien OLAV SOLVANG AS 27.10.2020 26.11.2020
20/901 Sjåstadveien 44 Gravearbeid Sjåstadveien FLAGET AS 01.09.2020 01.09.2021
20/905 Stokkeveien Gravearbeid BREVIK AS 04.11.2020 04.12.2020
20/906 kvernbakken 63 Gravearbeid RØRLEGGER JØRN OLSEN 09.11.2020 07.12.2020
20/908 Sørumlia 49 Gravearbeid Sørumlia STEEN & LUND AS 09.11.2020 28.11.2020
20/912 Øvre Linneslia 8 Gravearbeid Øvre Linneslia KRISTOFFERSEN AS 19.11.2020 11.12.2020
20/913 Dølasletta 5 Gravearbeid Dølasletta OLAV SOLVANG AS 23.11.2020 24.12.2020
20/915 Flåtan 4 Gravearbeid Flåtan KRISTOFFERSEN AS 16.11.2020 18.12.2020
20/916 Fossveien Gravearbeid Fossveien STEEN & LUND AS 17.11.2020 27.11.2020
20/917 Liertoppen kjøpesenter Gravearbeid BONSTAD ATLE 23.11.2020 04.12.2020
20/918 sørumlia 16 Gravearbeid Sørumlia STEEN & LUND AS 17.11.2020 27.11.2020
Viser 1 - 25 av 28 1 2 >