Gravesøknader i Lier kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lier kommune

Graving i Lier kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lier.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/132
Entreprenør Maskinentreprenør Lobben & Skinstad A/S
Start 02.08.2021
Slutt 29.10.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gravdalberget 11 -17
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 29.07.2021
Tittel Gravdalsberget 13
Byggherre
Organisasjon: VIKEN PROSJEKT UTVIKLING AS (orgnr.: 923834257)
Kontaktperson: Vegar Jensen (tlf.: 90792628)
Stedsansvarlig
Alexander Harstad (tlf.: 94818325)
Ansvarshavende
Vidar Lobben (tlf.: 95229831)