Gravesøknader i Lier kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lier kommune

Graving i Lier kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lier.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/115
Entreprenør Arne Olav Lund A/S
Start 05.07.2021
Slutt 10.06.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hårbergbakken 1 -10
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.06.2021
Tittel Hårbergbakken VA-sanering
Byggherre
Organisasjon: LIER KOMMUNE (orgnr.: 976642732)
Kontaktperson: Eskild Olsen (tlf.: 92021343)
Stedsansvarlig
Andreas Karlsson (tlf.: 48465518)
Ansvarshavende
Terje Nilsen (tlf.: 95893040)