Gravesøknader i Lier kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lier kommune

Graving i Lier kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lier.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/884
Entreprenør KJELDAAS AS
Start 26.10.2020
Slutt 20.10.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Myraveien 16 -19
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Gatelys, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.10.2020
Tittel 1130 Utsikten Myraløkka
Byggherre
Organisasjon: MYRALØKKA AS (orgnr.: 925330671)
Kontaktperson: Erik Aasen (tlf.: 90156901)
Stedsansvarlig
Tor Olav Johansen (tlf.: 90874487)
Ansvarshavende
Øyvind Slevigen (tlf.: 97153244)