Gravesøknader i Lier kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lier kommune

Graving i Lier kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lier.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/146
Entreprenør VESTVIKEN INTERKOMMUNALE VEI-, VANN- OG AVLØPSSELSKAP IKS
Start 01.01.2018
Slutt 31.12.2019
Arbeidstype Arbeidstillatelse

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 06.02.2018
Tittel Generell Arbeidsvarlingsplan
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Hermann Schøttke (tlf.: 905533554)