Gravesøknader i Lier kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lier kommune

Graving i Lier kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lier.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/6 Generellarbeidsvarslingsplan Lier Kommune Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 01.01.2020 31.12.2021
20/24 Generell Arbeidsvarsling Arbeidstillatelse LIER VEI, VANN OG AVLØP KF 01.01.2020 31.12.2021
20/853 Stoppenveien 19 Arbeidstillatelse Stoppenveien ISACHSEN ANLEGG AS 14.09.2020 23.12.2021
20/884 1130 Utsikten Myraløkka Gravearbeid Myraveien KJELDAAS AS 26.10.2020 20.10.2021
20/934 Øvre Linneslia 22-24, Gullaug Gravearbeid Øvre Linneslia BRØDRENE SOLEM AS 07.12.2020 11.10.2021
20/938 Generell skiltplan for kortvarig vedlikeholdsarbeid Arbeidstillatelse Hennumveien TELIA NORGE AS 01.01.2021 31.12.2022
21/6 Båhusveien 1, Lier Arbeidstillatelse Båhusveien BREVIK AS 20.01.2021 20.12.2021
21/28 Generell Arbeidsvarslings plan langs vei Arbeidstillatelse SET ELEKTRO AS 08.03.2021 31.12.2021
21/41 Generelt skiltvedtak 2021 Arbeidstillatelse NCC INDUSTRY AS 25.03.2021 31.12.2021
21/100 Engersand Havn Arbeidstillatelse Engersand Havn ISACHSEN ANLEGG AS 31.05.2021 01.10.2021
21/109 Joseph Kellers vei Gravearbeid Joseph Kellers vei LIER GRAVING OG TRANSPORT AS 21.06.2021 15.10.2021
21/110 Utbedring p-plass og tunell åpning Gullaugkleiva Gravearbeid LIER GRAVING OG TRANSPORT AS 23.06.2021 15.10.2021
21/115 Hårbergbakken VA-sanering Gravearbeid Hårbergbakken Arne Olav Lund A/S 05.07.2021 10.06.2022
21/123 Skogsnaret 5 Arbeidstillatelse Skogsnaret KRISTOFFERSEN AS 09.08.2021 31.12.2021
21/129 Ringveien GS vei og bussholdeplass Gravearbeid Joseph Kellers vei LIER GRAVING OG TRANSPORT AS 19.07.2021 30.09.2021
21/132 Gravdalsberget 13 Gravearbeid Gravdalberget Maskinentreprenør Lobben & Skinstad A/S 02.08.2021 29.10.2021
21/137 592400 Vianor Lierstranda Gravearbeid Lierstranda, Cæsar Boecks gate AKTIV VEIDRIFT AS 16.08.2021 01.10.2021
21/138 VA Brannvann Bildeler.no 2021 gravemelding / skiltplan Gravearbeid Gamle Drammensvei LØVÅSDAL ENTREPRENØR AS 09.08.2021 20.12.2021
21/139 Kraftveien 23B Gravearbeid LIER GRAVING OG TRANSPORT AS 11.08.2021 30.09.2021
21/141 Dølasletta Gravearbeid Dølasletta LIER GRAVING OG TRANSPORT AS 16.08.2021 30.09.2021
21/150 Reistadlia nytt vanntårn Gravearbeid Gnr/Bnr: 104/1 CONSTO ANLEGG ØST AS 18.08.2021 31.12.2021
21/151 nytt fortau Gravearbeid LIER VEI, VANN OG AVLØP KF 24.08.2021 30.10.2021
21/154 båhusveien Gravearbeid Båhusveien KIM STEINSHOLT AS 30.08.2021 30.09.2021
21/157 Tuverudveien 16 - vannlekkasje Gravearbeid Tuverudstien LIER GRAVING OG TRANSPORT AS 30.08.2021 30.09.2021
21/160 Mur Gravearbeid ANLEGGSGARTNER BJØRN T BJERKNES AS 09.09.2021 06.10.2021
Viser 1 - 25 av 32 1 2 >