Gravesøknader i Lier kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lier kommune

Graving i Lier kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.lier.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/29 Gennerell plan Viva Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 01.01.2018 31.12.2019
18/65 Generell Arbeidsvarlingsplan Arbeidstillatelse VESTVIKEN INTERKOMMUNALE VEI-, VANN- OG AVLØPSSELSKAP IKS 01.01.2018 31.12.2019
18/96 Statnett-Svarthavnveien 771701 Arbeidstillatelse Svarthavnveien ISACHSEN ANLEGG AS 26.02.2018 31.12.2019
18/200 Park og Idrett Arbeidstillatelse VESTVIKEN INTERKOMMUNALE VEI-, VANN- OG AVLØPSSELSKAP IKS 26.04.2018 31.12.2019
18/328 OneCo As-Generelle planer arbeid for Glitre Energi(js) Arbeidstillatelse ONECO SØR AS 09.07.2018 31.12.2019
18/615 Brudd på overvannsledning Gravearbeid Seebergs vei IVAR TANUM ENTREPRENØR AS 19.11.2018 02.12.2019